Friday, July 9, 2010

Isang Bukas na Liham


Para sa mga guro at mag-aaral,

Magandang araw!

Isa sa mga layunin ng pahayagan ay mabigyan ng opurtunidad ang mga mag-aaral sa LES-Batac na kabahagi ng aming patnugutan. Ito ay isang paraan na makatuklas ng bagong sibol na mga manunulat sa inyong paaralan.

Narito ang ilan sa mga tuntunin para sa pagpipili ng mga miyembro ng patnugutan:

1. Lahat ng mga mag-aaral sa ikaapat na baitang ay kwalipikadong sumali sa pamamahaya para sa unang pagpipili (first screening).

2. Magpapasulat ang guro ng tatlong kategorya. Ito ay pagsulat ng balita lathalain at editoryal.

3. Tatlong (3) guro sa Communication Arts o nagtuturo sa Filipino kasama na rito ang tagapayo (adviser) ang magsisilbing hurado o tagahatol sa unang pagpipili.

4. Ang sampung pinkamataas (top ten) ang iskor ang papasok para sa ikalawang pagpipili (second screening).

5. Iimbitahan ang mga mag-aaral sa LES-Laoag para sa ikalawang pagpipili.Makikinig sa ilang mga lektyur ng mga tagapayo.

6. Ang mapipiling tatlo ang opisyal na taga-ulat (correspondents) at kabahagi na ng MMSUs ABC.

*Gaganapin na ang ikalawang pagpipili sa susunod na Sabado, ika-17 ng Hulyo, 2010. Abangan ang mga pasok sa LES-Laoag at top ten ng Batac.


Ang English-Edition ay may sariling tuntunin ukol sa pagpipili. Abangan din ang kanilang tuntunin o guidelines.

-GV

No comments:

Post a Comment